Formuła 4B- Zadawanie pytań po angielsku Kurs Online

Kategorie: Uncategorized
Informacje o kursie:
Curriculum

About the instructor

Course Curriculum

Moduł 1: Basics

 • W angielskim nie ma intonacji wznoszącej
  00:11:03
 • Musisz znać dokładnie budowę zdania twierdzącego
  00:00:00
 • Angielskie czasowniki dzielą się na 2 grupy
  00:00:00
 • Istnieją tylko 2 mechanizmy zadawania pytań
  00:00:00
 • Pytania z czasownikiem być
  00:00:00
 • Pytania z do you
  00:00:00
 • Pytanie z did
  00:00:00
 • Czasowniki modalne can i should
  00:00:00

Moduł 2: Be deep

 • Być nie oznacza zawsze być
  00:00:00
 • going to – inwersja być
  00:00:00
 • have w czasach perfect
  00:00:00
 • zwrot would like
  00:00:00
 • Zwrot Can I have
  00:00:00
 • Czasownik have to
  00:00:00
 • Co zrobić z partykułą Czy
  00:00:00
 • Does dla 3 osoby
  00:00:00
 • Pytania z bezokolicznikiem to cook
  00:00:00
 • Pytania z Where, Why, Who, What
  00:00:00
 • Pytanie How much is it
  00:00:00
 • Pytania w stronie biernej
  00:00:00
 • Pytania is there are there
  00:00:00
 • Pytania o podmiot
  00:00:00
 • Pytania pośrednie
  00:00:00
 • Słowo if czy istnieje w pytaniu pośrednim
  00:00:00
 • Pytania z wiszącym przyimkiem na końcu
  00:00:00

Moduł 3: Be practical

 • Pytania z być dla you
  00:00:00
 • Pytania z do you
  00:00:00
 • Pytania mieszane z are you i do you
  00:00:00
 • Pytania z być dla innych osób
  00:00:00
 • pytania z Do i Does dla pozostałych osób
  00:00:00
 • pytania z Być w czasie przeszłym
  00:00:00
 • lekcja podsumowująca dotychczasową wiedzę – podział czasowników!
  00:00:00
 • Pytania z Did dla różnych osób
  00:00:00
 • Pytanie o cenę
  00:00:00
 • Pytania z Can
  00:00:00
 • Czy mogę prosic Can I have
  00:00:00
 • Pytania z should
  00:00:00
 • Pytania z would you like
  00:00:00
 • pytania z have to
  00:00:00
 • pytania z is there i are there
  00:00:00
 • Pytanie z have you ever
  00:00:00
 • Pytania w stronie biernej
  00:00:00
 • pytania ze słówkami pytającymi o szczegół
  00:00:00
 • Pytania pośrednie
  00:00:00
 • Pytania z will
  00:00:00
 • zdania z going to
  00:00:00

Moduł 4: Be sure

 • Powinieneś się osłuchiwać
  00:00:00
 • Myśl o czasowniku być!
  00:00:00
 • Skup się na komunikatywności swojego pytania
  00:00:00
 • Nieakcentowane Do Did Does
  00:00:00
 • Komunikatywność a poprawność pytania
  00:00:00
zł297